Menu:

Sursa informatiilor de pe aceasta pagina este site-ul  Sfântei M?n?stiri Dervent.

Biblia sau Sfânta Scriptur? este Cartea despre care Dumnezeu spune, prin gura Sfântului S?u Prooroc Moise: „ea nu-i pentru voi doar o vorb? goal?, ci e îns??i via?a voastr?, ?i prin cuvântul acesta v? ve?i îndelunga zilele...“ (Dt 32, 47). Acela?i adev?r ni-l descoper? apoi Însu?i Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru noi, Domnul nostru Iisus Hristos, când le spune ucenicilor S?i: „Cuvintele pe care Eu vi le-am gr?it, ele duh sunt ?i via?? sunt“ (In 6, 63). A?a a în?eles Biserica înc? de la întemeierea ei, în ziua Cincizecimii, locul ?i rolul Sfintei Scripturi în via?a ei, cinstind-o ca pe Cuvântul cel viu ?i spre mântuirea noastr? lucr?tor al lui Dumnezeu. Cultul, teologia, via?a duhovniceasc?, iconografia, într-un cuvânt întreaga via?? bisericeasc? ortodox? este o dumnezeiasc? rodire a Sfintei Scripturi, a?a cum ne-a fost ea încredin?at? de Sfin?ii Apostoli ?i t?lm?cit? de c?tre cei mai adânci cunosc?tori ?i râvnitori plinitori ai înv???turilor ei: Sfin?ii P?rin?i.

Randurile de mai jos sunt pentru folosul cre?tinului care nu poate merge la biseric?, dar care dore?te s? citeasc? acas? textele din Biblie rânduite pentru ziua respectiv?. În felul acesta el va vedea mai bine c? toate aceste texte au leg?tur? cu tema liturgic? din acea zi. S? se ?tie c? ziua liturgic? începe cu vecernia zilei precedente.

In spatele fiecarui rand veti afla care sunt Paremiile, Evanghelile si Apostolul ce se citesc in fiecare saptamana din perioada Postului Mare:

S?pt?mâna I a Postului

S?pt?mâna a II-a a Postului

S?pt?mâna a III-a a Postului

S?pt?mâna a IV-a a Postului

S?pt?mâna a V-a a Postului

S?pt?mâna a VI-a a Postului (a Floriilor)

S?pt?mâna Patimilor