Menu:

 

A?ezat? în partea de nord-vest a ora?ului, biserica cu hramul Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanuleste construit? pe un teren donat de mo?tenitorii familiei Grant, între anii 1903-1918.

Placa comemorativ? cu membrii comitetului de ini?iativ?

 

Comitetul de ini?iativ? format din credincio?i – viitori enoria?i ai parohiei, s-a luptat cu greut??ile unei ini?iative de aceast? natur? ?i le-au dep??it cu ajutorul lui Dumnezeu. Preo?ii I. Mu?atescu ?i Chiri?? Cernescu, care au condus pe enoria?i la aceast? realizare, sunt men?iona?i în documentele vremii drept ctitori ai acestui loca?.

Construc?ia executat? în stilul bizantin, dup? planurile prim?riei capitalei, a fost terminat? în anul 1918. În vederea târnosirii s-au pictat catapeteasma ?i 12 icoane praznicare, executându-se inclusiv ?p?g?luitul pere?ilor de c?tre pictorul Ion Simionescu.

Placa comemorativ? cu donatorii

În ziua de 16 septembrie 1918 a avut loc târnosirea sfântului loca? de un sobor de preo?i, în frunte cu P.S. Episcop Meletie G?l??eanul - delegat al Î.P.S. Mitropolit Primat Dr. Conon Ar?mescu - Donici.

Pisania de la 1918

Înscris? în rândul sfintelor loca?uri ale capitalei, parohia Sfântul Ilie din cartierul Grant – Crânga?i î?i va fi desfa?urat sfânta menire, trecând, în decursul celor 90 de ani de existen??, prin perioade de spor duhovnicesc dar ?i de greut??i. Cutremurele din 1940, 1977, 1980 ?i 1986 ca ?i bombardamentele din 1944, ?i-au lasat amprentele pe construc?ia în sine, iar pictura în ulei a fost deteriorat?.

 

Preo?ii de prestigiu care au slujit în aceasta biseric? ?i-au îndeplinit misiunea cu râvn?, dar perioada grea a anilor 1948-1989, s-a cunoscut îndeosebi în încerc?rile timide de a reface sfântul loca? sau anexele parohiale.

Pisania de la 1997

Fost-au oameni trimi?i de Dumnezeu, care au contribuit cu râvn? ?i cu munca lor la restaurarea bisericii ?i a anexelor, încat între anii 1992-1997, noii ctitori, Ilie Stanciu ?i Lt. Col. ?tefan Olteanu, au reu?it s?-?i vad? numele lor pe construc?ia întarit? în interior ?i exterior cu arm?tur? metalic? ?i zid?rie nou?.

 

Pictura în fresc?, executat? de d-na Elisabeta Ursu ?i refacerea vitraliilor, a cancelariei parohiale, camera de ars lumânari, mobilierul, înc?lzirea central? ?i multe alte îmbun?t??iri ale ansamblului parohial, sunt numai câteva dintre etapele muncii ?i cheltuielilor de care vorbim acum la trecut.

Placa comemorativ? exterioar?, de la 1992

Ziua de 20 iulie 1997 a înscris prezen?a P.F. Patriarh Teoctist în mijlocul credincio?ilor, pentru a binecuvânta aceste înnoiri aduse bisericii pe parcursul anilor.

 

Asisten?a religioas? acordat? credincio?ilor din parohia Sf. Ilie-Grant este asigurat? de preo?ii Atanasie Tanasache Costea ?i Petre Com?a.

Istoricul bisericii a fost întocmit de preotul Vasile Bria, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la târnosirea acestui sfânt loca?.

Preotul Vasile Bria a slujit în acest sfânt loca?  vreme de 35 de ani, în perioada 1975-2010.

Pentru alte am?nunte ale istoricului bisericii, se pot consulta:

Ghidul bisericilor din Bucure?ti, vol 1

Almanahul bisericesc/1998

Glasul bisericii Nr. 5-7 / 1997, p. 67-71