Menu:

Facultatea de administra?ie ?i afaceri din cadrul Universit??ii Bucure?ti

- colaborare în domeniul prest?rii de servicii educa?ionale de c?tre cadrele didactice sau studen?i c?tre tinerii din parohie.