Menu:

 

 

 

Bine ați venit pe pagina parohiei Sfântul Ilie Grant Crângași


Luna August în cincisprezece zile,

Adormirea Preasfintei de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarei Maria

 

 Veniţi adunarea iubitorilor de praznic, veniţi să împreunăm ceată, veniţi să încununăm biserica cu cântări, întru Adormirea cortului lui Dumnezeu ; că astăzi cerul își desface sânurile, primind pre ceea ce a născut pre Cel neîncăput de toate; şi pământul cel ce dă izvor de viaţă şi binecuvântare, se împodobeşte cu bună frumuseţe. Îngerii se impreună ceată cu apostolii, cu frică privind la ceea ce a născut pre Începătorul vieţii, mutându-se ea din viaţă în viaţă. Toţi să ne închinăm ei rugându-ne, împărtăşirea cea de un neam, nu o uita Stăpână, a celor ce prăznuiesc cu credinţă prea sfântă Adormirea ta.

(Slava de la Vecernia Mare a Adormirii Născătoarei de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria)


 

 

 

Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul

Cel ce a fost înger în trup, temeiul prorocilor,

al doilea mergător înainte al venirii lui Hristos,

Ilie slăvitul, care a trimis de sus lui Eelisei har,

bolile alungă și pe cei leproși curățește,

pentru aceasta și celor ce-l cinstesc

le izvorăște tămăduiri.

 

 

 


Luna iulie în 20 zile: suirea la Cer, cu căruța de foc,
a Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul (895 î. Hr)

 

 

Acesta era feciorul lui Sovac, preotul Legii vechi, locuind în cetatea Tesve, din Galaad, de dincolo de Iordan, de unde și numele Proorocului, Iliie Tesviteanul, și a trăit cu peste opt sute de ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea lui Ahab, regele evreilor.

Acest rege își luase de soție o prințesă feniciană, Isabela din Sidon, femeie de alt neam și închinătoare lui Baal, zeul fenicienilor. Și ea îndemna pe rege să părăsească vechea credință a iudeilor, în Dumnezeul cel adevărat, și să se închine lui Baal, nu numai el, ci să silească tot poporul să-l urmeze, întorcându-se la păgânătate. Deci, regele, prețuind mai mult deșarta frumusețe a femeii, decât mântuirea sufletului său, a părăsit credința cea bună și îmbrățișând el însuși legea idolească, a dat poruncă, și mult ajutor, spre aducerea poporului credincios la inchinarea idolilor, prigonind pe apărătorii dreptei credințe, ridicând capiști idolești, pretutindeni pe pământul lui Israel, și ținând în mare cinste pe preoții lui Baal.

S-a ridicat atunci, la chemarea Domnului, Ilie Proorocul și, venind la curtea regelui, îl mustra, prin cuvintele aspre, pentru rătăcirea lui. Dar văzând că nu poate aduce pe rege la calea cea dreaptă a credinței strămoșești, l-a vestit că se va abate asupra țării o foamete mare, care va ține trei ani și jumatate, ca pedeapsă pentru lepădarea lui de credință. Regele, căutând să-l omoare, Proorocul Domnului s-a ascuns, în cele din urmă, în Fenicia, unde mânia regelui nu-l mai putea atinge.

După trei ani și jumătate însă Proorocul s-a întors la curtea lui Ahab. Cu jertfa adusă pe muntele Carmel, Proorocul a dovedit că străvechea credință, pe care o apăra el, era credința cea adevarata. Poporul însuși, văzând minunata dovadă a Proorocului, a strigat: "Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat". Și, prinzând pe slujitorii cei mincinoși ai lui Baal, i-a ucis, ca să nu mai înșele pe nimeni. Și foametea a încetat, printr-o ploaie binecuvântată, la rugăciunea Proorocului.

Marele Prooroc Ilie a săvârșit multe alte fapte minunate: A înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, a văzut pe Dumnezeu, la muntele Horeb "în vânt subțire", pe cât este cu putintă omului a-L vedea, a despărțit Iordanul, lovindu-l cu cojocul, trecând ca pe uscat, și a stat înaintea lui Hristos, la Schimbarea Lui la Față, pe Tabor. Iar, cand s-au sfârșit zilele Proorocului Ilie, a fost ridicat la ceruri într-un vârtej de flăcări și într-un car de foc. Sfânta Scriptură și Tradiția Bisericii ne spun că Sfântul Ilie va veni, iarăși, pe pământ, la sfârșitul veacurilor, ca Înainte mergător, la cea de a doua venire a lui Hristos, în slavă.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Miluiește-ne pe noi!

 

Tot în această zi, biserica „Sfântul Ilie - Grant” împlinește 100 de ani de la târnosire, 100 de ani de slujire neîntreruptă.