Menu:

 

Așezată în partea de nord-vest a orașului, biserica cu hramul Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul este construită pe un teren donat de moștenitorii familiei Grant, între anii 1903-1918.

Placa comemorativ? cu membrii comitetului de ini?iativ?

 

Comitetul de inițiativă format din credincioși – viitori enoriași ai parohiei, s-a luptat cu greutățile unei inițiative de această natură și le-au depășit cu ajutorul lui Dumnezeu. Preoții I. Mușatescu și Chiriță Cernescu, care au condus pe enoriași la această realizare, sunt menționați în documentele vremii drept ctitori ai acestui locaș.

Construcția executată în stilul bizantin, după planurile primăriei capitalei, a fost terminată în anul 1918. În vederea târnosirii s-au pictat catapeteasma și 12 icoane praznicare, executându-se inclusiv șpăgăluitul pereților de către pictorul Ion Simionescu.

Placa comemorativ? cu donatorii

În ziua de 16 septembrie 1918 a avut loc târnosirea sfântului locaș de un sobor de preoți, în frunte cu P.S. Episcop Meletie Gălățeanul - delegat al Î.P.S. Mitropolit Primat Dr. Conon Arămescu - Donici.

Pisania de la 1918

Înscrisă în rândul sfintelor locașuri ale capitalei, parohia Sfântul Ilie din cartierul Grant – Crângași își va fi desfașurat sfânta menire, trecând, în decursul celor 90 de ani de existență, prin perioade de spor duhovnicesc dar și de greutăți. Cutremurele din 1940, 1977, 1980 și 1986 ca și bombardamentele din 1944, și-au lasat amprentele pe construcția în sine, iar pictura în ulei a fost deteriorată.

 

Preoții de prestigiu care au slujit în aceasta biserică și-au îndeplinit misiunea cu râvnă, dar perioada grea a anilor 1948-1989, s-a cunoscut îndeosebi în încercările timide de a reface sfântul locaș sau anexele parohiale.

Pisania de la 1997

Fost-au oameni trimiși de Dumnezeu, care au contribuit cu râvnă și cu munca lor la restaurarea bisericii și a anexelor, încat între anii 1992-1997, noii ctitori, Ilie Stanciu și Lt. Col. Ștefan Olteanu, au reușit să-și vadă numele lor pe construcția întarită în interior și exterior cu armătură metalică și zidărie nouă.

 

Pictura în frescă, executată de d-na Elisabeta Ursu și refacerea vitraliilor, a cancelariei parohiale, camera de ars lumânari, mobilierul, încălzirea centrală și multe alte îmbunătățiri ale ansamblului parohial, sunt numai câteva dintre etapele muncii și cheltuielilor de care vorbim acum la trecut.

Placa comemorativ? exterioar?, de la 1992

Ziua de 20 iulie 1997 a înscris prezența P.F. Patriarh Teoctist în mijlocul credincioșilor, pentru a binecuvânta aceste înnoiri aduse bisericii pe parcursul anilor.

 

Asistența religioasă acordată credincioșilor din parohia Sf. Ilie-Grant este asigurată de preoții Atanasie Tanasache Costea și Petre Comșa.

Istoricul bisericii a fost întocmit de preotul Vasile Bria, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la târnosirea acestui sfânt locaș.

Preotul Vasile Bria a slujit în acest sfânt locaș  vreme de 35 de ani, în perioada 1975-2010.

Pentru alte amănunte ale istoricului bisericii, se pot consulta:

Ghidul bisericilor din București, vol 1

Almanahul bisericesc/1998

Glasul bisericii Nr. 5-7 / 1997, p. 67-71