Menu:

Pe data de 26 mai 2010 a fost semnat protocolul de colaborare între Facultatea de Administra?ie ?i Afaceri (FAA), reprezentat? de domnul profesor universitar doctor Sorin-George Toma ?i parohia Sfântul Ilie Grant Crânga?i, reprezentat? de preotul paroh Atanasie Tanasache Costea. În cadrul acestui protocol, pe data de 8 iunie 2010 cadrele didactice ?i studen?ii FAA au colectat ?i au donat 11 saci cu îmbr?c?minte pentru enoria?ii s?raci ai parohiei. Din partea FAA au participat domnul profesor universitar doctor Sorin-George Toma, domnul profesor universitar doctor Paul Marinescu, drd. Sabin Niculae ?i studen?ii anului III ai FAA Cristian Radu-Cosmin Beril? si Vasile-Robert Antoneac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe viitor, în cadrul aceluia?i protocol, se se dore?te organizarea unor activit??i didactice, sus?inute de catre corpul profesoral ?i studen?ii FAA, a c?ror beneficiari s? fie copiii parohiei Sfântul Ilie Grant, în special cei cu o situa?ie material? dificil?.